W imieniu klubu Lewicy złożyłem poprawkę do ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich.

Dziś każdemu z nas powinno zależeć na tym, aby budować społeczeństwo obywatelskie. Nieodzownym elementem tego procesu są inicjatywy oddolne, które integrują Polki i Polaków i obfitują w silne więzi społeczne, edukację oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów lokalnych.

Koła Gospodyń Wiejskich to oddolne inicjatywy przyczyniające się do budowania i wzmacniania więzi społecznych, a przez to także do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenie i zaangażowanie, zarówno kobiet jak i mężczyzn, sprawia że lokalna tradycja i kultura mają szansę przetrwać w pamięci następnych pokoleń. Tym bardziej przykre jest, że Prawo i Sprawiedliwość wsparcie finansowe, dla tych niezwykle ważnych społecznie organizacji, kieruje według kalendarza wyborczego. Uwzględniając rolę społeczną KGW, w imieniu klubu Lewicy, wniosłem poprawkę, która zabezpiecza ich finansowanie na kolejne lata.

Podziel się tą informacją z innymi na:

Ostatnie wpisy