Inwestujemy w zdrowie – oto nasz priorytet!

Stan polskiej służby zdrowia nie zadowala, a społeczeństwo powiatu jaworskiego ocenia ją bardzo negatywnie. Znajdujemy się w ogonie rankingu OECD pod względem wydatków na ochronę zdrowia. W Polsce mamy do czynienia z deficytem w ochronie zdrowia – rozbieżnością między poziomem wydatków rządowych a rozmiarem koszyka świadczeń gwarantowanych.  Chcemy to zmienić!

  • Leki po 5 złotych – każdy lek na receptę będzie kosztował nie więcej niż 5 złotych. Taka sama zasada będzie dotyczyć wyrobów medycznych, takich jak pompy insulinowe, aparaty słuchowe, inhalatory. Dzieci, emeryci, renciści, kobiety w ciąży i pacjenci po przeszczepach będą mieli leki za darmo. 
  • W ciągu 4 lat zagwarantujemy, że kolejka do lekarza specjalisty nie będzie dłuższa niż 30 dni – zwiększymy publiczne finansowanie w opiece zdrowotnej, wydatki przeznaczymy przede wszystkim na finansowanie większej liczby świadczeń, inwestycje w infrastrukturę, usprawnienie zarządzania i cyfryzację. Zapewnimy godne wynagrodzenia we wszystkich zawodach medycznych. Priorytetem będą dla nas onkologia, geriatria i psychiatria. 
  • Zwiększymy liczbę lekarzy o ponad 50 tysięcy w ciągu najbliższych sześciu lat – zwiększymy liczbę miejsc na kierunku lekarskim docelowo o 50%. Ułatwimy młodym lekarzom kształcenie w deficytowych specjalizacjach. Uprościmy podejmowanie w Polsce pracy lekarzom z zagranicy (prostsza nostryfikacja, zniesienie obowiązku odbywania stażu podyplomowego, wsparcie w nauce języka polskiego).

Czy w powiecie jaworskim służba zdrowia funkcjonuje prawidłowo czy spotykasz się z wieloma niedogodnościami jak w innych częściach naszego kraju? Czego najbardziej brakuje Ci w systemie opieki zdrowotnej? Napisz o tym!