Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu – retransmisja

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2542 i 2551).

Poseł Robert Obaz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zachwyciliśmy się – ja i samorządowcy też – rozluźnieniem tej formuły finansowej. Wszyscy to rozwiązanie chwalą, tylko mam takie pytanie. Ta formuła jest do 2025 r. A co później? Czy w 2026, kiedy będziemy uchwalać budżety gmin, kiedy te budżety nie będą mogły być uchwalone, samorządy będzie czekał – tak naprawdę prezydentów, burmistrzów czy wójtów – zarząd komisaryczny? (Dzwonek) Czy naprawdę nie powinno się rozszerzyć tych zapisów? Chodzi o to, żebyśmy pomyśleli też o tym na przyszłość, bo kiedyś trzeba będzie tę ustawę zmieniać. Dziękuję bardzo. (Oklaski)