Wieczór charytatywny „Giving circle” za nami, choć towarzyszące jemu emocje nie ustają. Kilka dni temu, 2 lipca br. na terenie malowniczego parku Ornamental Farm Bukowiec odbył się pierwszy w Kotlinie Jeleniogórskiej wieczór „Giving circle” będący innowacyjną formą filantropii uczestniczącej oraz wyjątkowym spotkaniem przedstawicieli biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i instytucji  publicznych, podczas którego darczyńcy majrobert obaz społecznie działania okręg wyborczy jelenia góraą możliwość wsparcia wybranych przez siebie projektów społecznych, które ich zdaniem są najbardziej wartościowe. W czasie spotkania obie strony mają czas i możliwość bliższego poznania się, nawiązania relacji, a także znalezienia sojuszników ich misji i wartości, co w przyszłości może przyczynić się do nawiązania długotrwałej i owocnej współpracy. Wartość dodaną stanowi fakt, że wsparcie danej inicjatywy jest jednocześnie wsparciem społeczności, do której jest ona skierowana.

 

Było to jednocześnie zwieńczenie uprzednio przeprowadzonego konkursu pn. „Zrób coś dla siebie i innych” oraz wyjątkowa okazja do spotkania aktywnej, wspierającej oraz obywatelskiej społeczności. Ideą oraz celem wydarzenia „Giving circle” było wsparcie wybranych projektów społecznych, mających wymiar obywatelski oraz skierowanych do lokalnych społeczności. Cel udało się zrealizować! Do konkursu zostało zgłoszonych 8 projektów, z których wyłonione zostały trzy zwycięskie. To właśnie organizacje będące laureatami konkursu uzyskały wsparcie finansowe od sponsorów oraz uczestników wieczoru na realizację zamierzonych projektów. Poniżej znajdziecie informacje o projektach oraz ich autorach!

1. „Strefa komfortu blisko natury” to projekt autorstwa społeczności ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce. Jego celem jest edukacja dzieci i młodzieży w kwestii radzenia sobie ze stresem oraz stworzenie strefy sprzyjającej odpoczynkowi, wyciszeniu oraz pogłębianiu relacji międzyludzkich. Działania przewidziane w projekcie obejmują zakup leżaków oraz aranżację terenu w sposób sprzyjający swobodnemu oraz komfortowemu odpoczynkowi oraz rozmowie. Autorzy projektu, co istotne, wskazali na konieczność stworzenia takiego miejsca z jeszcze jednego ważnego względu – odnowienia relacji rówieśniczych po powrocie ze zdalnej nauki, która dzieciom i młodzieży przysporzyła wielu problemów oraz negatywnie wpłynęła na poczucie własnej wartości oraz ogólną kondycję zdrowia psychicznego. Mam nadzieję, że dzięki inicjatywie szkolnej oraz naszemu wsparciu możliwe będzie odbudowanie relacji wśród dzieci i młodzieży, a ich samopoczucie znacznie się poprawi! :)

2. Kompleks edukacyjno – badawczy pn: „Kwiatowy Zakątek – oaza dla wszystkich” jest projektem autorstwa kolejnej szkolnej społeczności, tym razem ze Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. Cel, który przyświecał autorom projektu to popularyzacja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz warsztatów tematycznie nawiązujących do zagadnień proekologicznych. Nie był to jednak jedyny cel, bowiem autorzy projektu wskazali również na następujące cele pośrednie:

 • promowanie, tworzenie i pielęgnację ogrodów przyjaznych pszczołom i innym owadom zapylającym,
 • obserwacja pogody będąca źródłem informacji o najbliższym mikroklimacie,
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • przybliżanie uczniom świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska,
 • kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody,
 • kreowanie ucznia do roli odkrywcy zmian przyrodniczych w najbliższym otoczeniu,
 • zapoznanie uczniów z zależnościami zachodzącymi między organizmem a jego środowiskiem oraz między działalnością człowieka a przyrodą,
 • poznanie problemów ekologicznych najbliższego i dalszego środowiska,
 • kształtowanie umiejętności dotyczących poznania środowiska i działania w nim,
 • projektowanie i przeprowadzanie różnych doświadczeń,
 • nauka ekologicznego życia we własnym środowisku,
 • poznanie ważniejszych motywów oraz sposobów i ochrony i kształtowania środowisk,
 • kształtowanie proekologicznych postaw u dzieci.

Jak widać dzieci i młodzież czeka ogrom wspólnej zabawy oraz nauki! Cieszę się, że mogliśmy się do tego przyczynić.

3. „Uprawiamy plogging i plalking – dbamy o siebie i naturę” to projekt stworzony przez seniorów zrzeszonych w Lwóweckim Stowarzyszeniu Seniorów „Serdeczna Dłoń”. Jego celem jest rozpowszechnianie zdrowego i przyjaznego dla środowiska stylu życia, kształtowanie postaw proekologicznych oraz edukowanie społeczeństwa w kwestii zaśmiecania środowiska i wpływu na przyrodę i człowieka, a także zmiana sposobu myślenia oraz wytworzenie ruchu podniesienia i prawidłowego wyrzucenia odpadów po ich zauważeniu. Lwóweccy seniorzy chcą edukować oraz zwiększać wrażliwość estetyczną wśród społeczeństwa. W ramach działań przewidzianych w projekcie stowarzyszenie „Serdeczna Dłoń” będzie organizować piesze wędrówki szlakami turystycznymi, spływy kajakowe czy wyjścia do lasu połączone ze sprzątaniem zanieczyszczonej przyrody. Podziw budzi zapał oraz energia, które biją od lwóweckich seniorów. Powinniśmy ich naśladować i wspierać przy każdej akcji!

robert obaz spolecznie jelenia gora okreg wyborczy

Wszystkie zaprezentowane podczas charytatywnego wieczoru projekty uzyskały dofinansowanie, dzięki którym autorzy będą mogli rozpocząć realizację swoich zadań. Nie powiodłoby się to gdyby nie sponsorzy oraz uczestnicy za co wszystkim bardzo dziękuję, szczególnie fundacji Most The Most, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, właścicielom salonu obuwniczego Bolejko oraz indywidualnym sponsorom.

Nie sposób nie wspomnieć także o magicznym miejscu, w którym odbył się nasz wieczór – Ornamental Park Bukowiec. Malowniczo położony park krajobrazowy wraz z klasycystycznymi zabudowaniami folwarcznymi, które dzięki renowacjom odzyskują dawny blask. Charakterystyka miejsca oraz jego otoczenie doskonale oddały charakter wydarzenia, w którym uczestniczyliśmy. Nieco więcej o naszej inicjatywie możecie usłyszeć na filmie!

Jest mi niezmiernie miło, że zorganizowaliśmy tak wyjątkowe wydarzenie w Kotlinie Jeleniogórskiej. Wierzę, że tegoroczna, premierowa odsłona jest tylko początkiem, a wieczór „Giving circle” zagości w naszym regionie na dobre!