Choć podejście do równouprawnienia stale ewoluuje, nawet młodsze pokolenie współczesnych Europejczyków jest narażone na stereotypy i nierówności związane z płcią. W dzisiejszych czasach nadal widoczne są różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, szczególnie na rynku pracy. Mimo, że nasz kraj od 40 lat ma obowiązek przeciwdziałać szkodliwym dla praw kobiet stereotypom, w praktyce niewiele się zmienia. My chcemy to zmienić!

  • Bezpieczne przerywanie ciąży – wprowadzimy uzależnione wyłącznie od decyzji kobiety prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia, a po 12. tygodniu ciąży – w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo ciężkich wad płodu.
  • Nowoczesna antykoncepcja – zapewnimy refundację nowoczesnej antykoncepcji, w tym tabletek „dzień po”. 
  • Równa reprezentacja – wprowadzimy parytet płci w Radzie Ministrów, zarządach powiatów, zarządach województw, zarządach dzielnic m.st. Warszawy oraz zarządach i radach nadzorczych spółek samorządowych i Skarbu Państwa.

Co myślisz o sytuacji kobiet w powiecie lubińskim? Czy uważasz, że prawa kobiet są przestrzegane i respektowane? Czy powiat lubiński jest reprezentowany przez kobiety? Podziel się z nami tą wiedzą w komentarzu!