Polityka społeczna w Polsce przez lata podlegała licznym przeobrażeniom. Związane one były najczęściej ze zmianą władzy, jednak żadna z nich nie potrafiła zbudować odpowiedzialnej i skutecznej polityki społecznej. Jak chcemy rozwiązać problemy dotykające społeczeństwa w powiecie lubińskim?

  • Gwarantowana emerytura minimalna – Zbudujemy nowy system emerytalny na miarę wyzwań XXI wieku. Zaczniemy od wprowadzenia gwarantowanej emerytury minimalnej. Nikt nie będzie miał emerytury niższej niż 1600 złotych na rękę. Wszystkie wyższe emerytury będą zachowane i waloryzowane. Wysokość emerytury minimalnej będzie rosła wraz z płacą minimalną. Przywrócimy uprawnienia do emerytur i rent dla funkcjonariuszy służb mundurowych, które zostały im odebrane z naruszeniem Konstytucji tzw. ustawą represyjną. 
  • Wsparcie dla osób niesamodzielnych – w każdej gminie powstanie finansowane z budżetu państwa Centrum Wsparcia Samodzielności świadczące kompleksowe usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych – z niepełnosprawnościami i osób starszych. Zagwarantujemy bezpłatną pomoc asystentów wspierających wykonywanie codziennych czynności. W szkole zadbamy o jak najlepsze warunki, w tym usprawnimy edukację włączającą. Wsparcie dla opiekunek i opiekunów. Wprowadzimy coroczne tygodniowe urlopy wytchnieniowe dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W tym czasie ich podopieczni będą mieli zapewnione turnusy rehabilitacyjne. 
  • Zniesiemy całkowity zakaz aktywności zawodowej dla opiekunów pobierających świadczenia związane z opieką – będziemy ich wspierać w godzeniu tych ról. Uporządkujemy system świadczeń finansowych dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – wprowadzimy gwarancję świadczenia minimalnego 2000 zł.

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że polityka społeczna i system opieki w Polsce kuleje oraz wymaga działań naprawczych. Co myślisz o naszych propozycjach? Czy dostrzegasz inne rozwiązania, które mogłyby rozwiązać problemy mieszkańców powiatu lubińskiego? Napisz o tym w komentarzu.