Ofiar przemocy domowej przybywa! 

Pamiętajmy, że w dobie epidemii koronawirusa, ofiary przemocy domowej są często zamknięte ze swoimi oprawcami w domach. Problem przemocy domowej w ostatnich tygodniach narasta. Z inicjatywny Anity Kucharskiej-Dziedzic – posłanka na Sejm RP i Lewicy już dziś (30.04.2020) w Sejmie procedowany będzie projekt ustawy dotyczący izolacji sprawców przemocy domowej i ich ofiar. W ten szczególny dzień, który dziś obchodzimy – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość okaże się odpowiedzialnością i troską o Polaków i tym razem stanie po stronie ofiar, a nie oprawców.

Sejm 30 kwietnia 2020 roku uchwalił tzw. ustawę antyprzemocową. Ustawa ta zezwala na natychmiastową izolację sprawców od osób dotkniętych przemocą. Dzięki niej przyjęto przepisy, które zezwalają na rozpoczęcie szybkiego, odrębnego postępowania w sprawach osób, które stosują przemoc. Zezwalają one na natychmiastowe opuszczenie wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do niego. Uprawnienie do wydawania natychmiastowego nakazu zostało przyznane Policji oraz Żandarmerii Wojskowej. Nakaz obowiązywał będzie 14 dni. Jeżeli osoba dotknięta przemocą wystosuje wniosek o przedłużenie nakazu, sąd może go przyjąć.

„Uderzyć dziecko niekarne, to uderzyć gorączkującego chorego w malignie. To nie operacja, a gwałt i chamstwo.” – Janusz Korczak

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” donosi, że siedmiu na dziesięciu nastolatków w wieku 11-17 lat doświadczyło w swoim życiu przynajmniej jednej z 7 kategorii krzywdzenia, są to:

  • przestępstwa konwencjonalne (wandalizm, rozbój, napaść przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu),
  • przemoc ze strony bliskich dorosłych,
  • zaniedbanie fizyczne (brak czystych ubrań, brak opieki podczas choroby),
  • wiktymizacja pośrednia – bycie świadkiem przemocy domowej,
  • przemoc rówieśnicza,
  • obciążające doświadczenia seksualne,
  • wykorzystywanie seksualne.

Co szósty polski nastolatek w wieku 11–17 lat okaleczał się, a 7% badanych podjęło próbę samobójczą (pytano osoby w wieku 13–17 lat). Pamiętajmy również, że ofiarami przemocy domowej nie są tylko dzieci! Bardzo często ofiarami są również osoby dorosłe, które żyją w ogromnym strachu. Dziś w dobie koronawirusa te osoby są jeszcze bardziej narażone na przemoc. 

Podziel się tą informacją z innymi na:

Ostatnie wpisy