Wystartował konkurs „Młodzi w mieście” dedykowany studentkom oraz studentom kształcącym się w jeleniogórskich uczelniach wyższych! 

18 maja br. kiedy na moje zaproszenie do Jeleniej Góry przyjechał prof. Jerzy Hausner zrodził się pomysł zorganizowania konkursuprofesor, jerzy, hausner skierowanego do studentek oraz studentów uczęszczających do jeleniogórskich uczelni wyższych: Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych oraz Filii Politechniki Wrocławskiej. Nie mogłem pozostać bierny wobec tego pomysłu czego efektem jest konkurs „Młodzi w mieście”. Konkurs dotyczy współczesnych kierunków i koncepcji rozwoju miast, a jego celem jest propagowanie koncepcji i kierunków w zakresie rozwoju współczesnych miast z uwzględnieniem szczególnej roli dzieci i młodzieży.

Studenci oraz studentki, którzy zechcą przystąpić do konkursu będą mieli za zadanie przygotowanie eseju naukowego na temat „Współczesne kierunki i koncepcje rozwoju miast – szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczności lokalnych w miastach do 100 tys. mieszkańców”. 

Zachętą do udziału w konkursie może być nagroda dla zwycięzcy – udział w VII Kongresie Open Eyes Economy Summit, który odbędzie się w dniach 22-23 listopada br. w Krakowie. Laureat konkursu „Młodzi w mieście” zostanie ponadto zaproszony do udziału w jednej z sesji podczas Kongresu – Młodzi dla miasta – który będzie dotyczył inicjatyw podejmowanych przez młode osoby w miastach.

Kongres Open Eyes Economy Summit to przedsięwzięcie par excellance interdyscyplinarne. Poszczególne sesje i panele zaprojektowane są w taki sposób, by konfrontować ze sobą doświadczenia przedstawicieli różnych dziedzin, a tematy, które są podejmowane, sytuują na skrzyżowaniu rozmaitych obszarów wiedzy i praktyki: kultury i ekonomii, polityki i geografii, ekologii i biznesu, sztuki i nowych mediów, mody i etyki. Natomiast OEE, czyli Open Eyes Economy to ruch koncentrujący się na wartościach, przy czym wartości ekonomiczne są tylko jednymi z wielu. Wartości niematerialne (np. design, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialność ekologiczna), które dotychczas miały drugorzędne znaczenie, stają się dla marek coraz bardziej istotne. Jednym z podstawowych założeń ekonomii otwartych oczu jest przekonanie, że w refleksji nad gospodarką zanadto skupiono się na interesach, transakcjach i pomnażaniu kapitału, odrzucając myślenie w kategoriach porządku aksjonormatywnego. Open Eyes Economy wyrasta z poczucia upadku związanego z wyczerpywaniem się surowców, katastrof ekologicznych, zmian klimatu i niepokojów społecznych wywołanych rozwarstwieniem majątkowym i zderzeniem kultur. Wszystko to staje się impulsem do pracowania nad nową, opartą na poszukiwaniu i wytwarzaniu wartości w obrębie struktur i organizacji, ścieżką – taką, „która pozwoli nam zachować świat w niezniszczonym stanie i rozwijać go”.

poseł, robert, obaz, profesor, jerzy, hausner, posłanka, małgorzata, sekuła, szmajdzińska, ue, filia, jelenia, góraImpulsem do zorganizowania konkursu dla studenckiej społeczności był wykład prof. Jerzego Hausnera pt. „Transformacja gospodarcza w erze pocovidovej”, który odbył się w ramach cyklu „Ekonomia – nowe trendy i wyzwania”. Były wicepremier mówił wówczas o wyzwaniach stojących przed współczesną gospodarką po pandemii koronawirusa.

Podczas wykładu chciałbym przedstawić studentom pewną propozycję, która ma wyjaśnić z czym mamy do czynienia jeśli chodzi o zmiany w skali globalnej i do jakiego stopnia mamy swobodę do reagowania na nie w Polsce, a w jakim stopniu sprawy od nas nie zależą” – mówił Jerzy Hausner. „Eksponowanie tych, które od nas zależą jest bardzo ważne, bo skoro wiele rzeczy od nas nie zależy, to tym bardziej trzeba przypilnować tego co od nas zależy. Chciałbym, aby u młodych ludzi obowiązywała ta zasada – poznaj sytuację, zastanów się co od ciebie zależy i tym się zajmij, ale weź pod uwagę co od ciebie nie zależy lecz ma na ciebie wpływ. Bo to jest racjonalne zachowanie, na którym można budować układ korzystnej współzależności pomiędzy tym co mogę, a tym co muszę.”

Serdecznie zapraszam wszystkie studentki oraz wszystkich studentów kształcących się w jeleniogórskich uczelniach wyższych do udziału w konkursie. Jestem przekonany, że zarówno przedmiot konkursu jak i zaproponowana nagroda są wartościowe i godne zaangażowania. Na Wasze prace czekamy do 11 listopada br. Wszystkie szczegóły a także regulamin konkursu znajdziecie poniżej.

Regulamin konkursu Młodzi w mieście