Moje działania przeciwko likwidacji szkoły

Wójt Gminy Podgórzyn zdecydował o odrzuceniu arkuszy organizacyjnych szkoły im. Marii Konopnickiej w Sosnówce. Konsekwencją tej decyzji było wstrzymanie finansowania szkoły co równoznaczne jest z jej likwidacją. Podobny los miał spotkać szkołę w Miłkowie. Wójt Gminy dokonuje likwidacji szkoły bez zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz bez podstawy prawnej, która umożliwiałaby taką likwidację placówki oświatowej.

Zaraz po ogłoszeniu przez Wójta w mediach swoich decyzji napisałem list w tej sprawie do Premiera, Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Przeprowadziłem kontrolę poselską w Gminie Podgórzyn w dniu 22 maja 2020r. Poprosiłem o przedstawienie określonych dokumentów, które do dnia dzisiejszego nie zostały mi okazane. Gmina ma na to 14 dni jeśli dokumenty nie zostaną mi przedstawione złoże skargę do Sądu Administracyjnego na działania Pana Wójta. W dniu 2 czerwca w tej sprawie spotkałem się we Wrocławiu z Panem Kuratorem oraz Wojewodą o czym mogłem Państwa poinformować także w moich mediach społecznościowych. Pan Kurator Roman Kowalczyk zapewnił, że nie dopuści do zamknięcia szkoły. Działamy dalej.

Podziel się tą informacją z innymi na:

Ostatnie wpisy