Zbliża się 19. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej! 19 lat temu, o północy 1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem UE. Akcesja była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów. Początki tego procesu sięgają zaś pierwszych miesięcy istnienia III RP.

1 maja 2004 roku Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Rządy państw Europy Środkowej traktowały integrację ze strukturami europejskimi jako ostateczne przełamanie istniejącego w latach 1945–1989 dwubiegunowego podziału kontynentu na konkurujące i wrogie obozy ideologiczno-polityczne.

Wejście Polski do Unii Europejskiej było wielkim wydarzeniem, a każda jego rocznica jest wyjątkową okazją do świętowania! Nie sposób bowiem ocenić wartości, które Unia Europejska wniosła do naszego kraju. Z tego powodu ogłaszam kolejny już KONKURS! Tym razem konkurs fotograficzny „Co moja okolica zawdzięcza Unii Europejskiej?”.

robert, obaz, poseł, sejm, konkurs, unia, europejska, nagrody, jelenia, góra

Konkurs fotograficzny wystartuje już za kilka dni – 1 maja i potrwa do końca miesiąca. Przeznaczony jest dla uczennic oraz uczniów szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Karkonoskiego a także dla studentek oraz studentów szkół wyższych znajdujących się na terenie Miasta Jeleniej Góry. Co zatem należy zrobić aby wziąć udział w konkursie? Wykonać fotografię, która jak najlepiej obrazuje hasło „Co moja okolica zawdzięcza Unii Europejskiej?”. Zadanie wydaje się być proste, ponieważ tablice informujące o realizacji przedsięwzięć dzięki unijnym środkom otaczają nas z każdej strony, jednak oceniający nadesłane prace z pewnością zwrócą także uwagę na kreatywne podejście do tematu.

Spośród nadesłanych prac wybierzemy trzy, które zostaną nagrodzone. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 6 czerwca 2023 roku w Restauracji Goduszyn  w Jeleniej Górze. Wówczas odbędzie się również wystawa nadesłanych prac.

robert, obaz, sejm, konkurs, jelenia, góra, mieszkańcy, nagrody, unia, europejska

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie w poniższym regulaminie oraz załącznikach. Serdecznie Was zapraszam do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu fotograficznego – Co moja okolica zawdzięcza Unii Europejkskiej

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkurs Fotograficzny

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkurs Fotograficzny

Formularz rejestracyjny do Konkursu Fotograficznego

 

 

A na koniec jeszcze trochę historii:

Kryzys społeczno-ekonomiczny, który dotknął większość krajów komunistycznych w drugiej połowie lat 80., doprowadził narody zamieszkujące tę część kontynentu do przekonania o konieczności współpracy i zacieśniania związków z bogatszymi państwami zachodniej Europy. Postawa społeczeństw oraz stopniowa, coraz większa otwartość państw Unii Europejskiej na rozszerzenie doprowadziły do rozpoczęcia procesu integracji z UE. Negocjacje akcesyjne zostały oficjalnie zainaugurowane 31 marca 1998 roku. W listopadzie tego samego roku dokonano otwarcia negocjacji dotyczących siedmiu obszarów tematycznych. Do połowy 2000 roku toczyły się już we wszystkich 29 zespołach negocjacyjnych.

Do końca roku 2000 Polska zdążyła zakończyć rozmowy w 25 spośród 30 obszarów negocjacyjnych. W przypadku dziewięciu z nich uzgodniono okresy przejściowe. Pozostałe pięć obszarów rozpatrywano w latach 2001-2002. Szczególnie wiele czasu poświęcono kwestii dostępu Polaków do europejskich rynków pracy oraz dopłat do produkcji rolnej. Finał negocjacji Polski z UE nastąpił 13 grudnia 2002 roku podczas szczytu Unii w Kopenhadze. W trakcie przedłużających się rozmów ustalono ostatnie elementy umowy akcesyjnej. W centrum zainteresowań polskiej delegacji znajdowały się sprawy rolnictwa i budżetu na inwestycje strukturalne. Podczas szczytu przyjęto również terminarz dalszej procedury integracji.

16 kwietnia 2003 roku w Atenach w imieniu Polski pod traktatem akcesyjnym podpisali się premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz, jako trzecia, ówczesna minister ds. europejskich Danuta Hübner. Następnego dnia Sejm RP podjął uchwałę o wyznaczeniu daty referendum akcesyjnego na 7 i 8 czerwca 2003 roku. Za członkostwem w UE opowiedziało się 77,45 proc. biorących udział w głosowaniu. 22,55 proc. było przeciwnych. Oddano też 0,72 proc. głosów nieważnych. Frekwencja wyniosła 58,85 proc.
23 lipca 2003 roku traktat akcesyjny został ratyfikowany. O północy 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.

Oficjalne unijne uroczystości odbyły się wieczorem 1 maja w Dublinie. Irlandia pełniła bowiem wówczas rotacyjne, półroczne przewodnictwo UE. 25 flag państw Unii przy dźwiękach „Ody do radości” Beethovena zostało wciągniętych na maszty przed siedzibą prezydent Irlandii Mary McAleese. Państwowe uroczystości odbyły się również na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Co członkostwo w Unii Europejskiej oznacza dla Polski?

  • Polskie przedsiębiorstwa mają nieograniczony dostęp do rynku liczącego ponad 440 milionów ludzi
  • Wartość polskiego eksportu w 2003 r. wyceniana była na 48 mld euro. W ciągu 15 lat, w znacznej mierze w efekcie przystąpienia do wspólnego rynku unijnego, wartość ta wzrosła ponad czterokrotnie, by w 2018 r. osiągnąć poziom 220 mld euro.
  • Według różnych szacunków, w okresie członkostwa w UE napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski podwoił się, a napływ netto BIZ wzrósł o ponad 30 proc.
  • Obywatele Polski mają prawo do swobodnego przemieszczania się, pracy i pobytu na terytorium innych państw członkowskich
  • Według Ministerstwa Finansów od maja 2004 r. do września 2020 r. w ramach różnych ścieżek finansowania do Polski trafiło blisko 190 mld euro. Największą część stanowią środki z polityki spójności (121,46 mld euro) oraz na wspólną politykę rolną (61,2 mld euro). W tym samym okresie w ramach składki obliczanej na podstawie dochodu narodowego brutto oraz części ceł i podatków Polska wpłaciła do wspólnotowego budżetu 60,9 mld euro
  • Od początku akcesji polskie rolnictwo i wieś wykorzystały z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej ponad 50 mld euro. Dane statystyczne wskazują, że w okresie 2004 – 2018 dochody na pełnozatrudnionego rolnika zwiększyły się dwukrotnie.
  • Poglądy i interesy Polski znajdują odzwierciedlenie w polityce globalnej UE.

Wejście Polski do Unii Europejskiej było niezwykle ważnym i uroczystym wydarzeniem. Każdą rocznicę tego dnia należy świętować i cieszyć się z członkostwa w Unii Europejskiej.