Edukacja jest jednym z najważniejszych obszarów, na który Państwo powinno zwracać szczególną uwagę. Wychowanie oraz edukacja dzieci i młodzieży w powiecie głogowskim powinna być priorytetem. Uczyńmy edukację innowacyjną! W jaki sposób? Zobaczcie poniżej!

  • Nowy sposób nauczania – szkoła będzie odpowiadać na wyzwania współczesności. Ma uczyć współpracy, a nie rywalizacji. Rozszerzymy naukę programowania. Lekcje religii zastąpimy lekcjami angielskiego. Będziemy uczyć o zdrowym stylu życia, przeciwdziałaniu dyskryminacji, zmianach klimatycznych, rozpoznawaniu “fake newsów”, cyberbezpieczeństwie. 
  • Edukacja o zdrowiu i seksualności – wprowadzimy obowiązkowy, wolny od ideologicznych nacisków przedmiot, który będzie koncentrować się na przekazaniu rzetelnej wiedzy o zdrowiu i seksualności człowieka, stosownie do stopnia dojrzałości młodych ludzi. 
  • Cyfrowe klasy – wyrwiemy polskie szkoły z XIX wieku. W każdym powiecie stworzymy ponad 300 cyfrowych sal lekcyjnych z nowoczesnym wyposażeniem dla szkół podstawowych. Przekażemy samorządom dotację celową na realizację tego postulatu.

A co Wy sądzicie o obecnym stanie polskiej edukacji i perspektywach na przyszłość? Jak edukacja wygląda w powiecie głogowskim? Podziel się z nami tą wiedzą!