Główne zasady

Wybory parlamentarne są ważnym elementem demokratycznego państwa, ponieważ pozwalają obywatelom na wybieranie swoich przedstawicieli politycznych, którzy będą podejmować decyzje w ich imieniu i reprezentować ich interesy w parlamencie. Różne kraje posiadają różne modele wyborów parlamentarnych, które mogą różnić się m.in. sposobem tworzenia list kandydatów, sposobem głosowania czy też liczbą miejsc w parlamencie przydzielanych poszczególnym komitetom wyborczym.

Robert Obaz Partia

W Polsce pierwsze wolne wybory parlamentarne odbyły się w 1989 roku, a ich celem było utworzenie nowego składu parlamentu po upadku komunizmu. Od tego czasu w Polsce regularnie przeprowadzane są wybory parlamentarne, które pozwalają na wybór nowych przedstawicieli politycznych oraz na tworzenie nowych rządów. W Polsce obecnie obowiązujący model wyborów parlamentarnych oparty jest na zasadzie proporcjonalnej, co oznacza, że poszczególne komitety wyborcze otrzymują miejsca w parlamencie w zależności od uzyskanego przez nie procentowego poparcia wśród wyborców.

Kto może brać udział w wyborach?

W Polsce prawo wyborcze jest powszechne, co oznacza, że każdy obywatel polski ma prawo głosować w wyborach parlamentarnych. Przeprowadzane są dwa rodzaje wyborów parlamentarnych: wybory do Sejmu (izby niższej parlamentu) oraz wybory do Senatu (izby wyższej parlamentu). Kandydować w wyborach parlamentarnych mogą osoby, które spełniają następujące warunki:

  • są obywatelami polskimi,
  • ukończyły 21 lat,
  • nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, które podlega karze pozbawienia wolności powyżej 3 lat,
  • nie są pozbawione praw publicznych.

Jakie są zasady głosowania w wyborach parlamentarnych?

Głosowanie w wyborach parlamentarnych odbywa się tajnie. Każdy wyborca otrzymuje kartę do głosowania, na której znajduje się lista kandydatów i komitetów wyborczych. Wyborca oddaje swój głos poprzez zaznaczenie jednego kandydata. Warto zapamiętać, że nie głosuje się na partie, tylko na konkretnych kandydatów. Głosowanie jest indywidualne. Wybory w Polsce odbywają się co cztery lata. Głosowanie nie jest obowiązkowe. To nie jedynie prawo i obowiązek każdego z nas, ale też swobodne i tajne wyrażenie opinii. Szczegółowe informacje na temat wyborów parlamentarnych i jak się przygotować można znaleźć na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej.